En etkin öğrenme şekli yaparak yaşayarak öğrenmedir. Bu öğrenme biçiminde drama derslerinin önemi yeni araştırmalar sayesinde gün geçtikçe artmaktadır.

  • Eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Yaratıcılıkları gelişir.
  • Konsantrasyon süreleri uzar.
  • Algılama, dinleme, anlatma, yorumlama yetenekleri gelişir.
  • Olayları belli bir sırada anlattıklarından hem zaman kavramları hem de neden sonuç ilişkilerine dair yorumlama becerileri gelişir.
  • Farklı durum örnekleriyle çalıştıkları için sosyal ve duygusal gelişimlerini destekler.