Montessori Eğitimi’yle geleneksel eğitim yöntemlerini karşılaştırdığımızda aşağıdaki tabloda yer alan temel noktalar söz konusu eğitimler arasındaki farklılığı ve bu farklılıkların yaratacağı sonuçları anlatır.

Geleneksel Eğitim
Montessori EğitimiSonuç
Geleneksel Eğitimde öğretmen sınıfın merkezindedir. Montessori Eğitimi'nde öğretmen sınıfta otorite değildir, öğretmen müdahalesi neredeyse yoktur. Öğretmen sadece çocuğun önündeki engelleri kaldırmaya yardımcı olur. Beyin gelişiminin %80'i ilk altı yaşta tamamlanır. Montessori sadece zekânın değil kişiliğin de bu yaşta oluştuğuna dikkat çekmiştir. Bu yüzden otoriter olmamak ve müdahaleyi en aza indirmek, çocuğa saygının kuralıdır.
Geleneksel Eğitimde öğrenme deneyimi edilgendir. Montessori Eğitimi'nde öğrenme deneyiminde çocuk etkendir. Öğrenme deneyimi sırasında edilgen olmalı görüşü vardır, ancak çocuk öğrenmesi için etken olması gerekmektedir.
Geleneksel Eğitimde çocuğa öğretmenin öğrettiği düşünülür. Montessori Eğitimi'nde çocuk kendisi öğrenir. Çocuk bağımsız olmak ister, bağımsız oldukça kendine yetebilme duygusu artar ve özgüvenli bireyler yetişir.
Geleneksel Eğitim, çocuklara düşünmeyi öğretmez. Geleneksel Eğitimde anlatılan konunun olduğu gibi geri yansıtılması beklenir. Montessori Eğitimi düşünen, soru sorabilen çocuklar yetiştirir. Çocuklar öğrenmeyi öğrenir. Ezberleyerek öğrenen çocuk, bilgiyi çabuk kaybeder. Montessori çocukları bilgiyi hayata geçirerek öğrenir. Yaparak, yaşayarak öğrenme en etkin öğrenme biçimidir.
Geleneksel Eğitimde soyut kavramlar, çocuğa resimler gösterilerek ya da ortamdaki bazı nesneler kullanılarak, yine soyut bir şekilde sunulur. Montessori Eğitimi'nde soyut kavramların somut bir şekilde sunulması Montessori Araçları'yla sağlanır. Soyut kavramları soyut olarak anlama becerisi ileri yaşlarda gelişir ve bu nedenle çocuğa soyut kavramları soyut anlatmaya çalışmak sonuçsuz bir uğraştır.
Geleneksel Eğitim çoğunlukla görseldir çoğunlukla diğer duyulara hitap etmez. Montessori Eğitim araçları çocuğun tüm duyularına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Çocuk altı yaşına kadar öğrenme sürecini çevreyle etkileşim içinde sürdürür. Bu etkileşim, duyularımız yoluyla gerçekleşir. Montessori sınıfları çocukta merak uyandırarak, bazen tek tek bazen de bütünsel olarak tüm duyulara gerekli uyaranları yollar.
Geleneksel Eğitimde öğretmen çocuğun öğrenme hızına bakmadan kendi günlük planına göre ilerler. Çocuk öğrenme süresini kendi belirler. Geleneksel Eğitimde dersler öğretmenin günlük planına göre konular yapışır, Montessori Eğitimi'nde ise çocuğun hızı eğitimin hızını belirler.
Geleneksel Eğitim sınıflarında, çocukların hepsi aynı anda aynı konuyu öğrenmeye çalışır. Montessori Eğitimi'nde aynı sınıfın içinde aynı anda duyu, matematik, okuryazarlık ve kültür konularında çalışılabilir. Bir Montessori sınıfında çocuklar kendi ilgilerine göre araçlar seçerek çalışabilir. Böylece, ilgisi doğrultusunda çalışan çocuklar daha verimli, daha etkin öğrenirler.
Geleneksel Eğitimde sınıfta dikkati öğretmen sürekli kendi üstüne toplamak zorundadır. Çocuk dış disipline uyar. Montessori Eğitimi'nde öğretmen çocuğa kendi başına yapabilmeyi öğretir. Bu şekilde çocuk bir iç disiplin geliştirir. İç disiplin geliştiren çocuk, dış uyarılara ihtiyacı olmadan kurallara uyar. İlk altı yaşta iç disiplini geliştiren çocuklar kendi kendilerini yönetmeyi öğrenirler ve daha başarılı olurlar.
Montessori Yönteminin Farklılığı