Çocuk yogasının çocuklara bilişsel, duyusal ve psikomotor açıdan bir çok faydası vardır. Çocuk yogası, klasik yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür. Çocuk yogası çocuklara beden duruşlarıyla hayal güçlerini kullanmayı, doğru nefes almayı ve vücutlarını nasıl rahatlatabileceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Çocuk yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikâyeler de yer almaktadır. Oyun ve hikâyelerin yer alması da çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar. Tüm bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında olduğu gibi beden ve zihin uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşama devam etmesine yardımcı olmaktır. Çocuk yogası içerdiği hareketlerle beynin sağ ve sol lobunu aynı anda çalıştırır. Yogada çocukların özel bir yeteneğe ihtiyacı yoktur. Hatta yoga çalışmaları edilgen (pasif) olan çocukların sınıfta daha etken (aktif) duruma geçmesini ve kendilerine güvenlerinin gelmesini sağlar. Kısaca, rekabetsiz ve güvenli bir ortamda kendi kişiliklerini ve yaratıcılıklarını ifade etme şansı bulurlar.